SİRAC ÇOCUK KULÜBÜ'NDE BİR GÜN

resim

SPOR ETKİNLİKLERİ:

Spor etkinlikleri ile çocuklarımızın psiko-motor gelişimlerini tamamlamaları sağlanmaktadır.

KAHVALTI-TEMİZLİK:

Lezzetli, hijyenik ve sağlıklı yiyecekler ile öğrencilerimiz yemek yeme âdâbını
öğrenmekte ve temizlik alışkanlığını kazanmaktadır.

resim
resim

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ:

“Türkçe Dil Etkinliklerinde” uygulanan hikaye, sohbet, tekerleme, bilmece, parmak
oyunu ve şiirler ile çocuklarımızın dil gelişimlerinin tamamlanmasına, kendilerini
ifade edebilicek, sözel kazanımlar edinmelerini sağlar.

SANATSAL ETKİNLİKLER:

Sanatsal etkinlikler ile çocuklarımızın; bilişsel, zihinsel, psiko-motor, sosyal
ve duygusal becerileri geliştirilerek, estetik duyarlılık kazanmaları sağlanır.

resim
resim

OYUN ETKİNLİKLERİ:

Çocuklarımızın; kendilerini tanımalarına, dugularını keşfetmelerine, bedensel koordinasyon kurmasına, çok boyutlu düşünmesine ve sosyal becerilerinin gelişmesine yön verici etkinlekler özenle seçilerek, pedagojik ilkelere uygun olarak eğitim programımıza yer verilir.

MÜZİK ETKİNLİKLERİ:

Uygulanan müzik etkinlikleri ile çocuklarımızın; ritim duyguları, ses ve nefes kontrolü,
dinleme becerisi, temel ses ve müzik becerisi kazanmaları hedeflenir.

resim
resim

OKUMA-YAZMA ETKİNLİKLERİ:

İlköğretime geçiş düzeyini artırmak, akademik becerileri kazandırmak, temel kavramları öğretmek ve bilişsel yetenekleri geliştirmek kurumumuzda bireysel uygulanan çalışmalardır.

DRAMA:

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun
zihinsel gelişimini , araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise
, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun
iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek
kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını,duygularını dışa vurmasını,deneyim kazanmasını , eğlenmesini , dinlenmesini , rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama ;bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek canlandırmaktır. Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde,öğrencilerin bir yaşantıyı,bir kavramı,ders ünitelerinden belli konu yada temaları yaşayarak,canlandırarak,oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir,sorgulanır,yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir . Drama surecinde çocuk;gözlem,deneyim,duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

resim
resim

SATRANÇ:

Çocuklarımızın zihinsel gelişimine olumlu yönde katkıda bulunan, “Satranç Etkinliği”ne
haftalık programramımızla yer verilmiştir.

BİLGİSAYAR:

Bilgisayar el ve göz koordinasyonunun gelişimine, teknolojiye uyum sağlamalarına,
farklı düşünme ve kendi çözüm metodlarını oluşturarak, düşüncelerini ifade edebilme
bercerilerinin gelişimine katkı sağlayan nitelikli ve zengin bir ortam sağlar.

resim
resim

ALAN GEZİLERİ:

Çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla periyodik olarak alan gezileri yapılmalıdır.

PSİKOLOJİK DESTEK ÇALIŞMALARI:

Çoklu Zekâ Kuramını kendine ilke edinen ALTINBAŞAK her çocuğun kişisel gelişimine
ve eğitimine dikkat ederek, çocukların yetenek ve özelliklerini keşfetmelerine yardımcı
olur.Ayrıca tanıma testleri ve çocuk merkezli psikolojik destek sağlanmaktadır.
özellikler su şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sınıfta gerekli olduğu kadar disiplinin sağlanmasında liderlik yapar.
 • Öğrencilerle arasında karşılıklı güven ortamı oluşturur.
 • Öğrencileri kendisinden yardım istemeye teşvik eder.
 • Öğrencileri, birbirleriyle rekabet etme yerine, birbirleriyle işbirliği yapmaya
  yönlendirir.
 • Öğrencilere sıcak ve arkadaşça bir sınıf ortamı sunar.
 • Derslerde grup tartışmalarına önem verir.
 • Öğrencilerin yaptıkları yanlışları bir öğrenme aracı olarak düşünerek, onların eksikliklerini
  ya da yanlışlarını düzeltmelerini öğrenmeye teşvik eder.
resim
resim

SAĞLIK KONTROLLERİ:

Uzman Çocuk Doktorumuz tarafından bütün öğrencilerimiz rutin sağlık kontrollerinden
geçirilmektedir.

İNGİLİZCE:

Okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliğinin günümüzde ihmale gelmeyecek bir gerçek olduğu açıktır. Çocuğun daha sonraki okul yıllarındaki başarısını ve genel anlamda yaşamsal mutluluğunu belirleyebilecek kadar mutlak olan bu konuda birçok uzman ve kurum görüş bildiriyor. Okul öncesi dönemde çocukların yabancı bir dili de öğrenebileceğini, bunun için gerekli donanıma sahip olduklarını belirten uzmanlar, uygun şartlar ve araçlarla çocukların anadilleri kadar etkili bir yabancı dile sahip olabileceklerini belirtiyorlar.

resim

Etkinlikler

PSİKOLOJİK DESTEK ÇALIŞMALARI:

Çoklu Zekâ Kuramını kendine ilke edinen ALTINBAŞAK her çocuğun kişisel gelişimine
ve eğitimine dikkat ederek, çocukların yetenek ve özelliklerini keşfetmelerine yardımcı
olur.

 

Devamını oku... Psikolojik Destek Çalışmaları